Závěrečná konference projektu IKON

Dne 15. 12. se konala online konference projektu IKON. Projektové týmy, akademici a studenti obou univerzit (UJEP a TUC) se připojili k online konferenci prostřednictvím Google Meet v 9:30.

Tereza Haasová (UJEP) účastníky krátce přivítala a představila jim celý program konference. Úvodního slova se jako první ujal děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. Na děkana navázal zástupce lead partnera prof. Wolfram Hardt (TUC). Následovala prezentace dr. Ariane Heller (TUC), v rámci které byl podrobně představen projekt IKON.

Po úvodní části se představili výzkumní pracovníci a jejich studenti, aby nám předvedli výsledky své práce v rámci projektu. Jako první proběhlo představení výsledků bloku 1 na téma Automotive a následoval blok 2 na téma Digital Processes. Poté se účastníci odebrali načerpat síly a po čtvrt hodině jsme se opět virtuálně sešli a pokračovali blokem 3 na téma Industry Automation.

Spolupráci s firmami účastníkům představil dr. Škvor (UJEP) z katedry informatiky. Uvedl pozitiva spolupráce katedry a firem a inspiroval tak studenty i ostatní účastníky.

Následně proběhla diskuze, kterou většina využila jako čas ke shrnutí úspěchů dosažených v rámci projektu a jako poděkování ostatním účastníkům a především studentům za jejich skvěle odvedenou práci.

Na závěr se ujal slova lead partner prof. Wolfram Hardt (TUC), aby poděkoval zúčastněným a popřál do budoucna. Obě univerzity se shodly, že vzájemná spolupráce bude nadále pokračovat.

Jménem celého týmu IKON bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za odvedenou práci a popřáli jim mnoho úspěchů i v novém roce.

Výsledky projektu první a druhé fáze vzdělávání

Projekt IKON se chýlí ke konci. Za tímto účelem byl po skončení první a druhé vzdělávací fáze zveřejněn obsahový souhrn.

Dne 4. listopadu 2019 odstartoval úvodním setkáním mezinárodní a ERDF financovaný projekt „IKON-IT kompetenční síť k posílení příhraničního regionu mezi Saskem a Českou republikou“. Projekt byl úspěšně přijat studenty a účastníky z příslušných univerzit. Výzkumné projekty a jejich výsledky i hodnocení koncepce výuky byly zájemcům zpřístupněny v několika publikacích. Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt zveřejnil výsledky první vzdělávací fáze v následující odborné publikaci:

IKON – IT kompetenční síť k posílení příhraničního regionu Sasko-Česká republika 2020
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt (ed.)
Svazek 12 IBS Scientific Workshop Proceedings
TUDpress, ISBN 978-3-95908-236-5 (2021)

Druhá vzdělávací fáze obsahově navazovala na témata první vzdělávací fáze (listopad 2019 až červenec 2020) a navazovala však na znalostní základnu již vytvořenou v první realizaci, aby bylo možné prohloubit tematické zázemí ve druhé vzdělávací fázi.

V následujících odborných publikacích jsou opět uvedeny jednotlivé projekty s jejich přesnými úkoly, motivací, realizací a dosaženými výsledky:

IKON – IT kompetenční síť pro posílení příhraničního regionu mezi Saskem a Českou republikou v roce 2021
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt (ed.)
Svazek 13 IBS Scientific Workshop Proceedings
TUDpress, ISBN 978-3-95908-237-2 (prosinec 2021)

Veselé Vánoce všem čtenářům přeje tým IKON!

ISCSET 2021 workshop

Akce IBS Foundation se konala v rámci 10. výročí Mezinárodního sympozia pro informatiku, inženýrství a vzdělávací technologie (ISCSET). Ve spolupráci s projektem IKON měli účastníci mnoho příležitostí k výměně nápadů s mezinárodními odborníky z oboru o nejnovějších výzvách ve vědeckém výzkumu a příbuzných oblastech.

Cílem ISCSET je poskytnout výzkumným pracovníkům, akademikům, zaměstnavatelům a studentům příležitost prezentovat své nápady na mezinárodní úrovni, rozvíjet a posilovat odbornou a mezinárodní spolupráci a získávat a šířit inovativní znalosti. Kvůli speciální akci se zúčastnilo velké množství renomovaných výzkumníků z celého světa.

Patřili mezi ně vědci z Mongolska (prof. Dr. Bat-Erdene Bayar, prof. Dr. Dashdorj Yamkhin), Ruska (Dr. Ivan Reva), Číny (prof. Dr. Haibin Wu), Kazachstánu (doc. Dr. Zakirova Alma) a České republiky (prof. Dr. Viktor Maškov). Organizátorem a zástupcem Fakulty výpočetní techniky Chemnitz byl prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt. Vzhledem k aktuálním podmínkám se sympozium nemohlo konat osobně, ale muselo být změněno na online formát. Přesto byly projekty úspěšně prezentovány a diskutovány. Mezi prezentovaná témata patří: informatika, počítačové vidění a zpracování obrazu, internet věcí a jeho aplikace, umělá inteligence a její aplikace, technická informatika a mnoho dalších.

PhD workshop

Vážení IKON kolegové,

koronavirová pandemie nám v poslední době znemožnila se setkávat osobně, ale konečně máme vyhlídky na lepší časy. Startovacím signálem je i PhD workshop, který se bude konat jako hybridní událost. Částečně bude online, ale částečně s osobně přítomnými účastníky. Workshop se bude konat od 10. do 12. listopadu 2021.

V minulosti se ukázalo, že jen malá část doktorandů IT projevila skutečný zájem o kariéru manažera. I když IT vzdělání splňuje všechny předpoklady pro práci manažera, možnosti k tomu nejsou využívány v takové míře. Tomuto tématu se věnuje doktorandský workshop. Pomocí systematického koučování, vysvětlování manažerských postupů a vědeckých pracovních metod má být probouzen zájem o dříve opomíjenou profesní dráhu a absolventi jsou cíleně připravováni na manažerské úkoly.

Těšíme se na velký počet zájemců a dobrou spolupráci!

Blok 4 – Online školení 3

Poslední setkání v rámci bloku č. 4 proběhl od 7. června do 11. června 2021. Přestože se současná koronavirová pandemie na většině území Německa a České republiky uklidnila, stále je důležité se chránit. Proto byla opět použita známá platforma Zoom a účastnici se sešli alespoň online. 23 účastníků z TUC a UJEP se dostavilo na Zoom přesně ve 14 hodin.

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt (TUC) zahájil poslední školení na téma Automotive a následně předal slovo Dr. Fišerovi (UJEP), který byl k dispozici pro otevřené dotazy účastníků. Vzhledem k již pokročilým výsledkům studentů v tématu mohli po zhruba tříměsíční přestávce bez omezení pokračovat v práci. Pan Julkar Nine byl na tomto projektu tzv. „technickým dozorcem“, tedy osobou odpovědnou za technické, ale i skupinové otázky. Studenti pak měli několik minut na to, aby na jedné straně prezentovali své dosavadní výsledky a na straně druhé provedli další rozpracování.

V následujících dnech byla nutná maximální koncentrace. Studenti TUC i UJEP měli v úterý, středu a čtvrtek čas věnovat se výhradně kompletaci výsledků. Na konci každého dne shrnuli své výsledky.

V pátek 11. června nadešel čas své výsledky prezentovat ve skupinách. Studentům se prezentace vydařily a my jim gratulujeme k úspěšnému dokončení bloku 4.