Technologie

AUTOMOTIVE

Technologie automobilového softwarového inženýrství se primárně zabývá návrhem řídicích systémů pro automobilový průmysl. Zde se vytvářejí nejen programy pro jízdní pruh, ale také pro rozpoznávání chodců a dopravních značek, aby ještě více chránili řidiče a ostatní účastníky silničního provozu.

S tímto tématem byli studenti seznámeni v bloku I „Automobilový průmysl“.

Automotive

DIGITÁLNÍ PROCESY

Digitální procesy probíhají pomocí informačních a komunikačních technologií. Studenti se budou zabývat analýzou a implementací metod, jak s informacemi pracovat ještě efektivněji.

S tímto tématem byli studenti seznámeni v bloku II „Digitální procesy“.

Digital

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Průmyslová automatizace by měla zajistit, aby stroje a průmyslové závody mohly fungovat téměř bez zásahu člověka. Zde se studenti podrobněji dozvídají o možnostech automatizace vozidel, aby samostatně rozpoznali ostatní účastníky silničního provozu nebo předměty, a tím ještě více snížili riziko nehod.

S tímto tématem byli studenti seznámeni v bloku III „Průmyslová automatizace“.

Industrie