Blok 4 – Automation

A opět stále online! Po dokončení první vzdělávací fáze začala druhá tréninková fáze, které se úspěšně zúčastnili moderátoři Uranchimeg Tudevdagva, Julkar Nine a Dr. Fišer. V týdnu od 22. března do 26. března 2021 mohli studenti UJEP a TUC rozvíjet a prezentovat své informace v bloku 4 – „Automatizace“ v rámci projektu IKON.

První den prof. Dr. Dr. H. C. Hardt, držitel profesorského titulu v oboru počítačového inženýrství na TUC, představil akci. Poté následovaly prezentace. Julkar Nine a Dr. Fišer diskutovali společně v diskusní skupině. Následně studenti obou univerzit představili své předchozí výsledky. Studenti mohli připravit svou nadcházející práci v rámci samostudia.

Obsah druhého a třetího dne akce představila moderátorka Uranchimeg Tudevdagva. Studenti obou univerzit pak měli čas na vypracování své výzkumné otázky a její vzájemné srovnání. Za tímto účelem byla poskytnuta dodatečná lhůta pro zodpovězení otázek v oba dny. Na konci každého dne akce bylo shrnutí moderátorkou a malý výhled na poslední dva dny.

V předposlední den bloku č. 4 měl Julkar Nine příležitost stručně shrnout dva předchozí dny a moderovat prezentace TUC a UJEP. Obě univerzity měly na prezentaci svých výsledků jednu hodinu.

Poslední den byl použit pro novou prezentaci obou univerzit o současném stavu výzkumu a obecné shrnutí projektového týdne. Dr. Fišer se mohl chopit role moderátora a měl tak poslední slova.

Všichni účastníci svým výzkumem a informativními příspěvky přispěli k velmi úspěšné akci. Vzdělávací program může úspěšně probíhat i přes stávající omezení. Aby byla výměna informací mezi účastníky co nejinteraktivnější, byla tentokrát použita webová konferenční platforma „Zoom“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *