Blok 6 – Automation II

Od 29. do 31. března 2021 se konalo další online setkání projektu IKON, projektového bloku 6: Automation II. Tentokrát se zúčastnilo 12 účastníků z TUC a 5 účastníků z UJEP. Cílem akce a tím i stěžejním aspektem bylo pracovat na komplexních úkolech, diskutovat o nich a nakonec je prezentovat.

Doc. Maškov (UJEP) a Shadi Saleh (TUC) představili aktuální výzkumná témata a výzkumné objekty. První i druhý den akce byly využity pro jednotlivé prezentace příslušných univerzit k zadaným úkolům.

Poté co mohly být všechny výsledky úspěšně prezentovány a předvedeny, uzavřel Batbayar Battseren dny virtuálních projektů tématem Neuronové sítě a rozpoznávání vzorů. Co přesně to znamená, lze shrnout následovně: „Neuronové sítě (také: umělé neuronové sítě nebo Artificial Neural Networks, ANN) představují důležitou větev vývoje v oblasti umělé inteligence a jsou zejména předmětem výzkumu v takzvané neuroinformatice, relativně nové průřezové disciplíně mezi informatikou a neurobiologií.”

“Neuronové sítě umožňují počítači používat speciálně vyvinuté algoritmy a hluboké učení k provádění vysoce efektivního rozpoznávání vzorů ve velkých datech. Výsledkem je, že neuronové sítě dokáží rozpoznat vzorce ve velkém množství dat jako množství algoritmů, které jsou nejasně modelovány podle modelu lidského mozku. “(Zdroj: https://www.retresco.de/lexikon/neuronale-netze /)

Tým IKON blahopřeje všem účastníkům k úspěšnému dokončení Automation II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *