Digitální procesy

Od 31. května do 4. června 2021 se na online platformě Zoom sešlo celkem 20 účastníků, aby společně pracovali na tématu „Digital Processes“. I přes vyhlídky na zlepšení pandemické situace tým IKON nadále přikládá velký význam bezpečnosti všech zúčastněných, takže akce se opět musela konat ve virtuální podobě. To však nemělo žádný vliv na realizaci úspěšného projektového týdne pod moderováním Uranchimegy Tudevdagvy.

Pokračovat ve čtení “Digitální procesy”

Automatizace II

Od 3. do 7. května 2021 účastníci projektu IKON získali nové znalosti na téma „Automatizace II“ v rámci dalšího online školení. Během bohatých pěti dnů se mohly konat prezentace se zajímavými tématy a diskutovat o nich se znalostmi vyškolených supervizorů. Akci tentokrát moderovali Shadi Saleh (TUC), Batbayar Battseren (TUC) a Viktor Mashkov (UJEP) ve společné spolupráci.

Pokračovat ve čtení “Automatizace II”

Blok 5 – Digitální procesy

V období od 23. 11. do 27. 11. Blok 5 – „Digitální procesy“ jako součást projektu IKON probíhal v digitální podobě. Akci moderovala Uranchimeg Tudevdagva a úvodní poznámky jako obvykle patřily prof. Dr. Dr. H. C. Wolfram Hardt z TU Chemnitz. V odpoledních hodinách prvního dne projektu představili Petr Haberzettl (UJEP) a Ummay Ubaida Shegupta (TUC) výzkumná témata a objekty související s projektovým tématem tohoto bloku „Digitální procesy“. Poté se pozornost znovu zaměřila na účastníky, kteří měli představit sebe i své jednotlivé úkoly a důvody pro volbu tématu formou krátké přednášky, která byla omezena na 2 minuty a 30 sekund. Poté následovalo zahájení kola „Otázky a odpovědi“, kde studenti mohli odpovědět na jakékoli otázky a vyjasnit další nejasnosti.

Pokračovat ve čtení “Blok 5 – Digitální procesy”

Automation II

Jako poslední událostí mimořádného roku 2020 bude od 14. 12. do 18. 12.  akce „Automation II“. Během pěti dnů se účastníci – 15 z nich z Chemnitz University of Technology a 6 z UJEP – zabývali tématem automatizace a ve svých prezentacích představili vyspělé výsledky. Moderátorem byla tentokrát Prof. Uranchimeg Tudevdagva (TUC). Shadi Saleh (TUC), Batbayar Battseren (TUC) a Viktor Mashkov (UJEP) přednášeli.

Pokračovat ve čtení “Automation II”

Vzdělávací akce

A pokračuje online! První akci po první vzdělávací fáze organizátoři a účastníci úspěšně dokončili. Během tří dnů od 29. září do 1. října mohli studenti UJEP a TUC představit své projektové části týkající se hlavních témat: automobilový průmysl, digitální procesy a průmyslová automatizace. Aby byla výměna informací mezi účastníky co nejinteraktivnější, byla tentokrát použita webová konferenční platforma „BigBlueBotton“.

Pokračovat ve čtení “Vzdělávací akce”