Technologie

AUTOMOTIVE

Technologie softwarového inženýrství v automobilovém průmyslu se zabývají hlavně návrhem řídicích systémů pro automobilový průmysl. Jsou zde vytvořeny nejen programy pro silniční, ale také pro rozpoznávání chodců a dopravních značek, které ještě více chrání řidiče a ostatní účastníky silničního provozu.

bloku I „Automobilový průmysl“ jsou studenti seznámeni s tímto tématem.

Automotive

DIGITÁLNÍ PROCESY

Digitální procesy zahrnují digitalizaci procesů pomocí informačních a komunikačních technologií. Zde se studenti zabývají analýzou a implementací metod, jak s informacemi pracovat ještě efektivněji.

V bloku II: Digitální procesy jsou studenti seznámeni s tímto tématem.

Digital

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Průmyslová automatizace by měla zajistit, aby stroje a průmyslové závody mohly pracovat téměř bez zásahu člověka. Zde se studenti dozvídají o možnostech automatizace vozidel ještě více, aby samostatně rozpoznali ostatní účastníky silničního provozu nebo předměty, a tím ještě více snížili riziko nehod.

V bloku III: Industry Automation jsou studenti seznámeni s tímto tématem.

Industrie