IKON – projekt

Vítejte v IKONu.

Síť pro spolupráci v oblasti IT TU Chemnitz k posílení příhraničního regionu Sasko – Česká republika.

IKON chce kvalifikovat studenty IT do praxe zaměřených odborníků na přeshraniční průmysl. Spolu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem má TU Chemnitz následující cíle:

PRAKTICKÁ KVALIFIKACE STUDENTŮ

Studenti se seznámí s nejnovějšími trendy v technologicky orientovaném praktickém modulu a efektivně se tak připraví na průmyslový rozvoj v průmyslu.

KONSTRUKCE SPOLEČNÉ MOBILNÍ LABORATOŘE PRO NETWORKING

Pro praktická cvičení a demonstrace mají oba partneři projektu k dispozici společnou mobilní laboratoř.

KVALIFIKACE PODPOROVATELŮ ÚKOLŮ VEDENÍ

Díky systematickému koučování, manažerským úvodům a vysvětlením vědeckých pracovních metod se mohou studenti doktorského studia připravit na vedoucí úkoly.

ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE V HRANICE

IKON nejen systematicky překonává sociální a regionální bariéry, ale také propaguje a rozšiřuje přenos know-how na rozhraní mezi vzděláváním, obchodem a společností.

Aktuální události najdete zde.