O nás

Vedoucí projektu na TU Chemnitz

Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt

Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt je profesorem technické informatiky na TU Chemnitz od roku 2003. Kromě této práce plní i další důležité univerzitní úkoly: Není pouze vedoucím univerzitního datového centra a e-learningového referenta, prof. Dr. med. Dr. H. C. Hardt je také proděkanem Fakulty informatiky a podílí se také jako člen pracovní skupiny pro e-learning státní konference rektorů Saska.

Projektový partner na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

Petr Lauterbach

Petr Lauterbach ukončil inženýrské studium v ​​roce 1976 na VŠE v Praze.

Poté pracoval v Německu více než deset let. Ve společnostech jako Norma a Edeka převzal úkoly v oblasti řízení a řízení. Od roku 2005 působí Petr Lauterbach jako spolupracovník na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Když byla v roce 2007 zahájena činnost Přírodovědecké fakulty, začal pracovat v oblasti financí a organizace jako tajemník fakulty.

Od nástupu na univerzitu se aktivně podílí na přípravě a realizaci několika projektů financovaných EU. Podporoval například projekty jako Sasko-česká univerzitní iniciativa (www.sthi.eu), PARNET – partnerská síť (parnet.ujep.cz), INPOK – inovační potenciál jako faktor zvyšování konkurenceschopnosti sasko-českého příhraničního regionu (www.inpok) .eu), Trans3Net a IKON – IT kompetenční síť TU Chemnitz k posílení příhraničního regionu Sasko-Česko.

Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.

Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc. promoval v roce 1977 na Vojenském leteckém ústavu v Kyjevě, Fakulta elektrotechnická. Doktorský titul Ph.D. v roce 1984 dosáhl téhož institutu v oboru technické diagnostiky a jeho DrSc. v oboru kybernetika a technická diagnostika na Ukrajinské vojenské akademii v roce 1995.

Od roku 1984 pracoval na různých pozicích – od docenta po univerzitní profesora. Od roku 1984 do roku 1997 pracoval ve Vojenském ústavu pro civilní letectví v Kyjevě a na Ukrajinské vojenské akademii. V letech 1999 až 2007 působil jako hostující profesor na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Karlově univerzitě v Praze.

Od roku 2007 Doc. Mashkov přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho výzkum se zaměřuje na spolehlivost počítačových systémů, odolnost proti softwarovým chybám a samodiagnostiku na úrovni systému. Je autorem nebo spoluautorem téměř stovky článků a monografií. Dokument Mashkov je členem programového výboru několika mezinárodních konferencí, výzkumných pracovníků více než deseti výzkumných projektů pro Ministerstvo obrany Ukrajiny. Zúčastnil se více než deseti mezinárodních konferencí (IEEE, IASTED, ICSOFT HIS). Od roku 2008 Doc. Mashkov Člen projektu EU DEPLOY. V současné době pracuje jako projektový asistent v projektu IKON – IT Competence Network TU Chemnitz k posílení příhraničního regionu Sasko-Česko.