Výsledky projektu první a druhé fáze vzdělávání

Projekt IKON se chýlí ke konci. Za tímto účelem byl po skončení první a druhé vzdělávací fáze zveřejněn obsahový souhrn.

Dne 4. listopadu 2019 odstartoval úvodním setkáním mezinárodní a ERDF financovaný projekt „IKON-IT kompetenční síť k posílení příhraničního regionu mezi Saskem a Českou republikou“. Projekt byl úspěšně přijat studenty a účastníky z příslušných univerzit. Výzkumné projekty a jejich výsledky i hodnocení koncepce výuky byly zájemcům zpřístupněny v několika publikacích. Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt zveřejnil výsledky první vzdělávací fáze v následující odborné publikaci:

IKON – IT kompetenční síť k posílení příhraničního regionu Sasko-Česká republika 2020
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt (ed.)
Svazek 12 IBS Scientific Workshop Proceedings
TUDpress, ISBN 978-3-95908-236-5 (2021)

Druhá vzdělávací fáze obsahově navazovala na témata první vzdělávací fáze (listopad 2019 až červenec 2020) a navazovala však na znalostní základnu již vytvořenou v první realizaci, aby bylo možné prohloubit tematické zázemí ve druhé vzdělávací fázi.

V následujících odborných publikacích jsou opět uvedeny jednotlivé projekty s jejich přesnými úkoly, motivací, realizací a dosaženými výsledky:

IKON – IT kompetenční síť pro posílení příhraničního regionu mezi Saskem a Českou republikou v roce 2021
Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfram Hardt (ed.)
Svazek 13 IBS Scientific Workshop Proceedings
TUDpress, ISBN 978-3-95908-237-2 (prosinec 2021)

Veselé Vánoce všem čtenářům přeje tým IKON!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *