Závěrečná konference projektu IKON

Dne 15. 12. se konala online konference projektu IKON. Projektové týmy, akademici a studenti obou univerzit (UJEP a TUC) se připojili k online konferenci prostřednictvím Google Meet v 9:30.

Tereza Haasová (UJEP) účastníky krátce přivítala a představila jim celý program konference. Úvodního slova se jako první ujal děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. Na děkana navázal zástupce lead partnera prof. Wolfram Hardt (TUC). Následovala prezentace dr. Ariane Heller (TUC), v rámci které byl podrobně představen projekt IKON.

Po úvodní části se představili výzkumní pracovníci a jejich studenti, aby nám předvedli výsledky své práce v rámci projektu. Jako první proběhlo představení výsledků bloku 1 na téma Automotive a následoval blok 2 na téma Digital Processes. Poté se účastníci odebrali načerpat síly a po čtvrt hodině jsme se opět virtuálně sešli a pokračovali blokem 3 na téma Industry Automation.

Spolupráci s firmami účastníkům představil dr. Škvor (UJEP) z katedry informatiky. Uvedl pozitiva spolupráce katedry a firem a inspiroval tak studenty i ostatní účastníky.

Následně proběhla diskuze, kterou většina využila jako čas ke shrnutí úspěchů dosažených v rámci projektu a jako poděkování ostatním účastníkům a především studentům za jejich skvěle odvedenou práci.

Na závěr se ujal slova lead partner prof. Wolfram Hardt (TUC), aby poděkoval zúčastněným a popřál do budoucna. Obě univerzity se shodly, že vzájemná spolupráce bude nadále pokračovat.

Jménem celého týmu IKON bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za odvedenou práci a popřáli jim mnoho úspěchů i v novém roce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *